Tag: stikstof

foto: A13.nu

Welk effect heeft een autoloze zondag op de luchtkwaliteit? (video)

Zoals onlangs al op A13.nu was te lezen gaan er in Utrecht stemmen op om vervuilende auto’s uit de binnenstad te weren. Welk effect heeft dit op de luchtkwaliteit? In België mat men dit op een autoloze zondag.

Monitor luchtkwaliteit 2011: concentraties stikstof en fijnstof dalen

De gemiddelde concentraties stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) waaraan burgers worden blootgesteld dalen. Naar verwachting zal op een beperkt aantal plaatsen sprake zijn van overschrijding van de Europese grenswaarden. Voor het grootste deel van Nederland geldt dat tijdig aan de grenswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof zal worden voldaan. Dat blijkt uit het Monitoringsrapport Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) dat […]

Stikstofdepositie door wegverkeer

Geachte voorzitter, Tijdens het notaoverleg MIRT van 12 december jl. heb ik toegezegd u te informeren over stikstofdepositie door wegverkeer. Tussen 2012 en 2018 neemt de stikstofdepositie door verkeer als gevolg van maatregelen die opgenomen zijn in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit landelijk gemiddeld af met ca. 30%. Door de uitvoering van het MIRT en de landelijke uitrol van de snelheidsverhoging […]