Tag: NDW

VID gaat data leveren aan verkeerscentrales

VID gaat data leveren aan verkeerscentrales (Verkeerskunde) Vanaf begin november levert de VerkeersInformatieDienst (VID) een deel van de data vanuit zijn meetnet, ook aan de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW). Deze data kan worden ingezet voor gezamenlijk verkeersmanagement in de verkeerscentrales.

Nieuwe masten meten verkeersdrukte langs de weg

Nieuwe masten meten verkeersdrukte langs de weg (verkeerskunde.nl)

Laat file-informatie niet aan de markt over

Laat file-informatie niet aan de markt over

‘Als filebestrijding een publieke zaak is, is file-informatie dat ook’ Artikel van verkeerskunde.nl door Erik Jongenotter, specialist verkeersmanagement , Witteveen+Bos. De overheid vindt filemeldingen essentieel in de strijd tegen files. Ze vindt ook dat de markt dat moet verzorgen. Een waardevolle toevoeging is publieke ‘file radio’. Dat is simpel, effectief en goedkoop, heeft het hoogste bereik en kan snel worden […]