gastblog — december 15, 2014 at 09:56

Wijzigingen Belastingplan 2015

by

Naar aanleiding het Belastingplan 2015 zijn er inmiddels al wat wijzigingen gepresenteerd. Hierbij de belangrijkste wijzigingen op een rij:

De auto

Zonder aanpassingen in de huidige wetgeving komen per 1 januari 2016 de fiscale maatregelen ter stimulering van ultrazuinige auto’s te vervallen. Om dit te voorkomen zijn er inmiddels drie maatregelen voor het jaar 2016 voor de autobelastingen voorgesteld:
1. Het aanscherpen van de CO2-grenzen in tariefschijven en het aanscherpen van de CO2-grens van
de dieseltoeslag in de BPM;
2. Op 1 januari 2016 vervalt de vrijstelling MRB voor auto’s met een CO2-uitstoot van niet hoger dan
50 gr/km.  In plaats van het volledige tarief in 2016 wordt voor auto’s met een CO2-uitstoot van niet
hoger dan 50 gr/km de MRB omgezet in een half tarief;
3. In plaats van de 14%-bijtellingscategorie voor nulemissie-auto’s worden de nulemissieauto’s voor
het jaar 2016 gestimuleerd met een 7%-bijtellingscategorie en worden de overige
bijtellingscategorieën aangescherpt.

De onderstaande tabel biedt je een overzichtelijk beeld van de CO2 uitstootgrenzen over de jaren 2013 tot en met 2016:

resizedimage600438-WKR-TABEL-2

Gebruikelijk loonregeling

In 2014 bedraagt het gebruikelijk loon voor de DGA minimaal € 44.000. Dit loon kan hoger worden vastgesteld als iemand in een vergelijkbare functie meer verdient. Het salaris van de DGA mag dan 30% lager zijn dan hetgeen voor soortgelijke dienstbetrekkingen gebruikelijk is, maar niet lager dan € 44.000. Bovendien mag het salaris van de DGA in principe niet lager zijn dat het salaris van de meest verdienende werknemer in dezelfde concern.

Er wordt dus nu een doelmatigheidsmarge van 30% gehanteerd (het DGA salaris mag 30% lager zijn dan hetgeen voor soortgelijke dienstbetrekkingen gebruikelijk is). In het Belastingplan 2015 is voorgesteld om het percentage te verlagen van 30% naar 25%. Hetgeen grote gevolgen zou hebben voor de loonafspraken met de Belastingdienst over het gebruikelijk loon. Voor 2015 zou een overgangsregeling gaan gelden, omdat de fiscus tijd nodig heeft om nieuwe afspraken te maken.
Dit alles is nu van de baan. Het kabinet heeft besloten de doelmatigheidsmarge van 30% niet te verlagen.

Schenkingsvrijstelling iets verruimd voor nieuwbouwwoning

Wanneer je in 2014 een eigen woning hebt gekocht die nog in aanbouw is kun je ook volgend jaar nog gebruikmaken van de tijdelijke verruiming van de schenkingsvrijstelling. Om hier gebruik van te kunnen maken moet er in 2014 minimaal de eerste termijn van het aankoopbedrag van de woning zijn voldaan.

Werkkostenregeling

Er is op een aantal punten meer duidelijkheid gegeven over de werkkostenregeling zoals die vanaf 2015 gaat geleden, hierbij de belangrijkste punten:

  • Computers en printers die alleen in de woning van de werknemer worden gebruikt, kunnen net als een internet- en telefoonaansluiting thuis belastingvrij zijn mits er aan het noodzakelijkheidscriterium wordt voldaan. Ook arbovoorzieningen kunnen wanneer er aan de voorwaarden wordt voldaan belastingvrij worden vergoed of verstrekt.
  • De beloning die een vrijwilliger ontvangt telt niet mee voor de berekening van de vrije ruimte.

Dit geldt ook voor de verstrekkingen en vergoedingen die aan vrijwilligers worden gegeven.

Wel moet er gekeken worden of de beloning en de vergoedingen en verstrekkingen tezamen  de maximumbedragen van € 150 per maand en/of € 1.500 per jaar niet overschrijden.

Verder heeft de Staatssecretaris aangegeven dat cassatie zal worden ingesteld tegen de uitspraak van Hof Amsterdam waarin is aangegeven dat onder de overgangsregeling de verstrekking van een iPad of tablet behandeld moet worden als een mobiele telefoon.

— deze post werd oorspronkelijk gepubliceerd op Jan.nl op 27 oktober 2014.