ingezonden verhaal — januari 16, 2014 at 12:24

Worden de snelheidsverhogingen teruggedraaid?

by

(bron: Tirendo)

Sinds 2012 is op meerdere wegen de snelheid verhoogd door minister Melanie Schultz, onder andere op de A10 en de A13. Ondanks dat experimenten hebben aangetoond dat het mogelijk is om binnen de wettelijke normen voor luchtkwaliteit en geluidsnormen de maximumsnelheid op veel snelwegen de snelheid te verhogen, is er veel kritiek. Deze komt zowel van de bewoners rondom de snelwegen als van verschillende partijen.

80-kilometerzones

In Nederland hebben we vijf 80-kilometerzones: de A13, A10, A12, A20 en de A12. In juli 2012 is op drie van deze zones de snelheid omhoog gegaan naar 100 km/h. De afname van de luchtverontreiniging in Nederland is aanleiding geweest voor de Rijkswaterstaat om een onderzoek te starten naar de 80 km/h-zones voor een mogelijke snelheidsverhoging naar 100 km/h. Daarnaast zijn auto’s tegenwoordig schoner en stiller geworden, zo beargumenteerde Minister Melanie Schultz haar beslissing in 2012. Hierdoor kon bij 100 kilometer per uur nog voldaan worden aan de geldende milieu- en verkeersveiligheidsnormen.

Snelheidsverhoging A13

Enkele weken geleden heeft de rechtbank in Rotterdam geoordeeld dat bij de snelheidsverhoging op de A13 te weinig rekening is gehouden met de belangen van de omwonenden. De snelheidsverhoging zou meer geluidsoverlast en luchtverontreining veroorzaken. De gemeente Rotterdam, Milieudefensie en bewoners rond de A13 hadden de zaak aangespannen. Volgens Milieudefensie is de vervuiling van de A13 veel hoger dan Schultz heeft voorspeld. Er werd besloten dat minister Schultz opnieuw moet gaan kijken naar de maximumsnelheid op de A13. De minister heeft besloten om in hoger beroep te gaan bij de Raad van State. Milieudefensie vindt het teleurstellend dat Schultz in hoger beroep gaat.

Snelheidsverhoging A10

Ook over de snelheidsverhoging op de A10 bij Amsterdam loopt een rechtszaak. Milieudefensie concludeert dat op basis van metingen van de GGD de Amsterdammers die in de buurt van de A10-West wonen, gemiddeld 79 dagen korter leven door de snelheidsverhoging. Hier schreven wij in oktober al een artikel over, deze kunt u hier teruglezen. De GGD metingen laten zien dat de luchtvervuiling flink gestegen is. De Europese norm wordt fors overschreden. De gemeente Amsterdam is daarom naar de rechter gestapt. Ook Groenlinks is tegen de snelheidsverhoging. De gezondheid van de omwonenden worden voor 44 seconde tijdwinst op de weg in gevaar gebracht en dat vindt de politieke partij onacceptabel.

Gezondheid omwonenden

Omwonenden van de A10 en A13 zouden eerder last krijgen van luchtwegklachten zoals astma en bronchitis. De stikstofdioxide concentratie werd voor 2015 bij 100 km/h geschat op 34,2 wat aan de Europese norm van veertig microgram per kubieke meter voldoet. Echter laten de GGD-metingen zien dat de concentratie stikstofdioxide 55 microgram per kubieke meter is. De levenskwaliteit van de mensen langs de snelweg verslechtert door de luchtvervuiling. Uit protest hebben tientallen bewoners langs de A10 lakens opgehangen en enkele weken laten hangen. Aan de hand van de verkleurde lakens willen ze de vervuiling langs de snelweg laten zien.

Er bestaat een grote kans dat veel snelheidsverhogingen weer terug zullen worden gedraaid. Dit hangt af van wat er in hoger beroep wordt besloten. Met zoveel ontevreden omwonenden van de snelwegen zal deze uitspraak waarschijnlijk hetzelfde zijn als die in de rechtbank in Rotterdam was. Nu de winter aanbreekt en het kouder wordt moet je als automobilist extra goed opletten, vooral op de stukken waar de snelheid naar 130 is verhoogd. Zorg daarom dat je je snelheid aanpast aan de weeromstandigheden en goede winterbanden onder je auto laat zetten.