Linkdump — juli 29, 2013 at 12:06

Luchtkwaliteit Londen verbeterd na invoering Lage Emissie Zone

by

Luchtkwaliteit Londen verbeterd na invoering Lage Emissie Zone (Verkeerskunde)

Vijf jaar na de invoering van de Lage Emissie Zone (Low Emission Zone, LEZ) in Londen blijkt de luchtkwaliteit in de Engelse hoofdstad verbeterd te zijn. Dit blijkt uit recent gepubliceerde gegevens van de Driver and Vehicle Licensing Agency. Zo zijn binnen Londen de emissies aan fijnstof sinds de invoering van de LEZ met ongeveer 3 procent gedaald. De hoeveelheid stikstofoxide is in deze periode tot nu toe ongeveer gelijk gebleven.