Linkdump — juni 7, 2013 at 11:06

Praatpaal met uitsterven bedreigd

by

Praatpaal verdwijnt op termijn (NOS)

Minister Schultz van Infrastructuur denkt dat de praatpalen langs de snelweg op termijn kunnen verdwijnen. Op Kamervragen antwoordde ze dat het mobieltje, en op den duur ook andere E-systemen, in de toekomst effectiever, efficiënter en vooral veiliger zullen zijn om incidenten op het hoofdwegennet te melden.