Linkdump — mei 14, 2013 at 13:01

Shell ziet weer toekomst in waterstof

by

Shell ziet weer toekomst in waterstof (NuZakelijk)

Olie- en gasproducent Shell wil waterstof een nieuwe kans geven. Door technologische ontwikkelingen en nieuwe toepassingen voor waterstof lijkt de productie ervan rendabeler te worden.

via: