Linkdump — februari 6, 2013 at 16:01

De N211 wordt stiller

by

N211: stiller asfalt (Zuid-Holland)

Op grote delen van de N211 is of wordt stiller asfalt aangebracht. Eind 2013 is de N211 in de bebouwde kom van ’s Gravenzande, Monster en Poeldijk van stiller asfalt voorzien.