Linkdump — december 28, 2012 at 14:57

Routeplanners en navigatiesystemen sneller up-to-date

by

Routeplanners en navigatiesystemen sneller up-to-date (Rijksoverheid)

Vanaf 1 januari 2013 krijgen weggebruikers via hun routeplanners en navigatiesystemen sneller informatie over wegaanpassingen. Vanaf deze datum worden verkeersbesluiten elektronisch bekendgemaakt in de Staatscourant. Belangrijke wegaanpassingen, zoals een inrijverbod, kunnen zo sneller worden doorgevoerd door aanbieders van routeplanners en navigatiesystemen.