Linkdump — oktober 25, 2012 at 10:52

Verkeersborden ruimen niet zonder risico’s

by

Verkeersborden ruimen niet zonder risico’s (Verkeersnet)

…Dit alles met als achterliggend motief dat een overmaat aan borden schadelijk is voor de verkeersveiligheid. Toch brengt het ruimen van borden ook risico’s met zich mee…