Vraag en Antwoord, Zo zit het — oktober 17, 2012 at 13:16

Hoe werkt trajectcontrole eigenlijk?

by

A13 controle

Uit de redactie-mailbox:

Vraagje over de trajectcontrole A2 tussen A’dam en Utrecht.

Hoe zit het nu precies? De politie (KLPD) gebeld, doen er zeer vaag over en willen het niet beantwoorden.

Op de trajectcontrole tussen A’dam en Utrecht wordt er op 3 punten snelheid gecontroleerd. Daarvan wordt het gemiddelde genomen, (wordt gezegd). Bv. 90, 110 en 100, delen door 3 = 100, dus geen probleem.
Maar nu is de vraag of ook DE TIJD erbij wordt berekend, m.a.w de tijd die je erover doet om van de ene naar de cameracontrole te rijden. M.a.w ik kom aanrijden met 130, onder de controlecamera rijd ik keurig 100, trek meteen daarna op tot 150, volgende camera weer netjes 100, weer gas tot 140, derde camera weer netjes 100, gemiddelde snelheid 100!!
Zou dit zo kunnen zonder een bekeuring te krijgen? Of registreert de camera ook de tijd dat er gecontroleerd wordt en wordt er zo toch een hoger gemiddelde bereikt, ongeacht dat ik precies onder de drie camera’s 100 reed?
Graag uw antwoord

Nu is het antwoord op deze vraag niet heel moeilijk te vinden, het Openbaar Ministerie beantwoord bijvoorbeeld bijna alle prangende vragen mbt tracjectcontrole op deze pagina. Een korte uitleg in Jip- en Janneketaal vind je op deze pagina van Quest.nl en op politie.nl.

Het antwoord op de vraag in bovenstaande mail is dus:
Ja, de tijd wordt geregistreerd, als de gemiddelde snelheid tussen twee meetpunten de ter plaatse geldende maximumsnelheid overschrijdt zal er een acceptgiro op de mat vallen. In geval van meerdere meetpunten op een traject krijg je slechs één bekeuring, namelijk voor de hoogste overtreding.