Linkdump — september 14, 2012 at 10:31

Autoweek Weblog – Straffen en belonen tegelijk

by

Weblog | Straffen en belonen tegelijk (Autoweek)

…Hoe dan ook, er is wel degelijk beleid om de uitstoot van CO2 terug te dringen en in dat verhaal is een belangrijke rol weggelegd voor de personenauto. En wat doet dan zo’n overheid? Die zegt dat je sneller mag rijden. Daar kan ik domweg niet bij. Aan de ene kant onzuinige auto’s zwaar beboeten in het kader van ‘save the planet’ en aan de andere kant de burger ertoe aanzetten om meer uit te stoten door een paar minuten tijdwinst te boeken op het reisje van Apeldoorn naar Alkmaar…