Linkdump — augustus 6, 2012 at 08:38

Aquarel Kleinpolderplein

by

Aquarel Kleinpolderplein (Groene Loper)

‘En dan is daar die bocht.
Die bocht die Rotterdam is.
En in die bocht ligt de stad of beter
Gezegd: in die bocht is zij daar opeens.’

Martin Bril over het Kleinpolderplein