Linkdump — augustus 1, 2012 at 09:03

Vervuiling door oldtimers neemt toe

by

Vervuiling door oldtimers neemt toe (NOS)

Luchtvervuiling door oldtimers neemt toe. Uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu blijkt dat deze auto’s verantwoordelijk zijn voor 10 procent van de uitstoot van stikstofoxiden en voor 5 procent van de fijnstofuitstoot. Dat is relatief veel, omdat ze maar 1,5 procent van alle kilometers op de weg maken.