Linkdump — juli 31, 2012 at 10:35

Ingenieurscombinatie gaat lucht en geluid op rijkswegen saneren

by

Ingenieurscombinatie gaat lucht en geluid op rijkswegen saneren (Verkeerskunde)

Rijkswaterstaat gaat de komende jaren door met het bestrijden van lucht- en geluidhinder langs autosnelwegen. Een combinatie van de ingenieursbureaus Oranjewoud/Royal HaskoningDHV/Witteveen+Bos heeft opdracht gekregen om het Project Lucht en Geluid (PLuG) uit te voeren. De partijen hebben op 12 juli 2012 in Utrecht het contract ondertekend. Het project moet medio 2014 gereed zijn.