Linkdump — juli 18, 2012 at 09:34

Nieuwe methode voor bepalen van snelladerslocatie voor elektrische auto’s

by

Nieuwe methode voor bepalen van snelladerslocatie voor elektrische auto’s (Verkeerskunde.nl)

Onderzoek aan TU Delft heeft geleid tot een methode voor de locatiekeuze van zogenaamde snelladers voor elektrische auto’s. Snelladers zijn kostbaar, dus is het van belang ze op een optimale locatie te plaatsen.