Linkdump — juli 9, 2012 at 07:31

Invordering rijbewijs dronken fietsers is onrechtmatig

by

Rijbewijs dronken fietsers ingenomen (ND)

Negen van de vijfentwintig politiekorpsen nemen soms het rijbewijs in van fietsers die te veel hebben gedronken. De wet schrijft echter voor dat dit alleen mag als een motorvoertuig wordt bestuurd.