Linkdump — juli 5, 2012 at 10:49

Kunduzcoalitie houdt vast aan forensentaks

by

Kunduzcoalitie houdt vast aan forensentaks (Volkskrant)

De vijf partijen van de Kunduzcoalitie hebben vandaag tegen een voorstel van de PvdA gestemd om de omstreden forensentaks te schrappen uit de begroting voor 2013. Ze deden dat, terwijl vier van de vijf partijen zelf ook tegen de afschaffing van de belastingvrije reiskostenvergoeding zijn.