actueel — juni 1, 2012 at 13:28

GroenLinks gaat luchtvervuiling A13 meten

by

GroenLinks Rotterdam gaat de komende weken de uitstoot van stikstofdioxide meten langs de A13.

De partij wil aantonen dat de voorgenomen snelheidsverhoging slecht is voor de gezondheid van omwonenden. Aanstaande zondag gaat fractievoorzitter Arno Bonte samen met bewoners van de wijk Overschie meetapparatuur plaatsen langs de stadssnelweg.

max80-rick-2
foto: A13.nu

Deze week maakte VVD-minister Melanie Schultz bekend de maximumsnelheid op de A13 per 2 juli te willen verhogen van 80 naar 100 km per uur. Bonte snapt niet waarom Schultz opeens zo’n haast heeft. ‘Het lijkt er sterk op alsof de minister dit besluit er nog even snel voor de verkiezingen door wil jassen. Dat vind ik onbehoorlijk, want het gaat hier wel om de gezondheid van duizenden mensen.’

Een onderzoek naar de gezondheidseffecten van de snelheidsverhoging, dat de minister eerder beloofde, wordt nu overgeslagen. GroenLinks gaat daarom zelf de luchtkwaliteit meten. Zondag plaats Bonte samen met bewoners twee meetinstrumenten langs de weg. De meetapparatuur blijft ten minste vier weken staan. ‘We willen met de meetgegevens laten zien dat een snelheidsverhoging onverantwoord is voor de gezondheid van de mensen in Overschie. Als de minister haar besluit toch doorzet, laten we de meetapparatuur ook na 2 juli staan, zodat zichtbaar wordt wat het effect van harder rijden is op de luchtkwaliteit.’

Tien jaar geleden was de A13 de eerste snelweg in Nederland waar vanwege de luchtvervuiling een 80 km-zone werd ingevoerd. De effecten waren direct merkbaar: de concentratie van het schadelijke stikstofdioxide verminderde met 30 procent en de geluidsoverlast met een kwart. Ook nam het aantal verkeersongelukken met de helft af.

Teken de petitie voor schone lucht op max80.nl.

bron: blog van Arno Bonte, fractievoorzitter GroenLinks Rotterdam