Linkdump — mei 16, 2012 at 13:00

Trams en treinen Amsterdam beter afstemmen in de spits

by

Trams en treinen samen in de spits (parool)

De afstemming tussen trein en lokaal openbaar vervoer moet ingrijpend worden verbeterd. Op die manier kunnen spitsreizigers sneller op hun werk komen. Dat zei wethouder Eric Wiebes (Verkeer) vanmorgen naar aanleiding van de studie Beter benutten van de gemeente en de Stadsregio Amsterdam, waaraan ook Schiphol heeft deelgenomen.