actueel, Het Nieuwe Rijden, Redactioneel — mei 3, 2012 at 17:47

Elektrisch rijden- Den Haag nog groener

by

Start Elektropool Haaglanden

– een bijdrage van Maurits Burgers / ook gepubliceerd op Hofstijl.nl

Vorige week was de aftrap van Elektropool Haaglanden, een project dat elektrisch autorijden test in de praktijk.
Diverse organisaties en bedrijven in de regio Haaglanden doen mee. De ingezette elektro-auto’s worden tijdens deze test strak gevolgd. Bekeken wordt wat de voordelen, de beperkingen en de mogelijke toepassingen zijn.

De overheid is een groot voorstander van ‘duurzaam rijden’ en maakte dit project mogelijk met subsidie van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu.
De meeste auto’s in het project worden ingezet als deelauto voor zakelijke ritten. Medewerkers worden gestimuleerd de eigen auto thuis te laten en voor werkafspraken de elektrische deelauto te gebruiken. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan de bereikbaarheid én aan de reductie van CO2-uitstoot. Het project richt zich op de techniek, de beschikbaarheid van laadpalen in het werkgebied van de elektrische voertuigen, de implicaties op het energiegebruik en de ervaringen van de gebruikers.

Gestuurd laden

Uniek in het project is het onderzoek naar gestuurd laden. Door de toekomstige, grootschalige uitrol van elektrisch vervoer wordt het onduidelijk of de huidige infrastructuur van het ‘net voldoende is.

De markt zou in de toekomst kunnen vragen om ‘gestuurd laden’. Om dit te kunnen testen worden de laadpalen die in Elektropool Haaglanden gebruikt worden (de NRGSPOT’s) voorzien van specifieke software. Hiermee kan de laadpaal het afneembare vermogen dicteren aan het Battery Management System van de auto.

Maar is elektrisch autorijden wel zo groen?

Heel fijn natuurlijk, zo’n lekker stil voertuig zonder uitlaat, maar de gebruikte elektriciteit komt natuurlijk wel ergens vandaag: uit elektriciteitscentrales die gewoon op aardgas of kolen worden gestookt. Die 1% kernenergie die het nationale spanningsnet uit voornamelijk Frankrijk importeert laat ik, vanwege marginaal, maar even buiten beschouwing. Wel is het zo dat elektriciteitscentrales véél efficiënter zijn in het opwekken van energie dan verbrandingsmotoren. Vooral hier zit de grote milieuwinst. En ja, natuurlijk is het fantastisch voor de leefomgeving dat er ter plaatse geen uitlaatgassen worden uitgestoten. Het percentage stroom uit zonne- wind- en andere groene bronnen is in Nederland iets meer dan 10%, het Europees streven is 14% in 2020. De groei zit er in maar voorlopig blijft elektriciteit grotendeels vuil.

Millieubelasting

De milieubelasting die optreedt bij de productie en afschrijving van elektrische auto’s is vergelijkbaar met die van traditionele auto’s. Echter… elektrische auto’s hebben enorme accu’s, en de productie van die accu’s vormt een enorm  grote milieubelasting. Lithium-ion batterijen gaan maar 5 jaar mee. Bovendien zitten ze vol met zeldzame metalen, zoals lithium, neodymium, yttrium en lanthanum. In Nieuw Guinea, Congo en Rusland worden er hele en halve bergen voor afgegraven. De verwoesting die deze mijnbouw veroorzaakt is … verwoestend.

Haalbaarheid

Het project Elektropool Haaglanden is kleinschalig, wellicht dat het daarom bij Madurodam werd afgetrapt. Op  grote hoeveelheden elektrische auto’s  is het elektriciteitsnet niet berekend. Als 10% van het Nederlandse wagenpark op stroom zou gaan rijden komen we gewoonweg elektriciteit te kort, nog afgezien van de benodigde infrastructuur.
Er moet dus nog heel wat kennis, geld en energie worden geïnvesteerd in deze groene technologie.
Start Elektropool Haaglanden, elektrisch tanken

Ik heb een proefritje mogen maken. Het rijdt heerlijk, krachtig, en vrij stil.

Meer info:
http://www.elektropoolhaaglanden.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Elektrische_auto

foto’s: CC BY-NC-SA Maurits Burgers 

– een bijdrage van Maurits Burgers / ook gepubliceerd op Hofstijl.nl