Linkdump — april 17, 2012 at 18:56

TNO start onderzoek naar energie-arme wegdekken

by

TNO start onderzoek naar energie-arme wegdekken (TNO)

TNO gaat de factoren die van invloed zijn op de rolweerstand van wegdekken modelmatig in kaart brengen. TNO doet dit vooronderzoek in opdracht van het Cement&BetonCentrum, CROW en de Betonvereniging. Bij wegbeheerders ligt de aandacht voor energiebesparing (lees: CO2-reductie) met name op de aanlegfase en op de onderhoudsmaatregelen. De gebruiksfase wordt daarbij meestal buiten beschouwing gelaten.