Redactioneel — februari 20, 2012 at 18:42

Uit onderzoek blijkt: eerder dement door fijnstof

by

overschie-w680

Vandaag las ik in NRC-Next een artikel dat elke betrokken A13-rijder zou moeten aanspreken. Zuiver en precies wordt de problematiek van fijnstof aan de kaak gesteld. Een artikel waarbij een foto van probleemgebied Overschie geplaatst werd. En dat is niet voor niets! De A13 is een van de meest vervuilde gebieden, dag mag duidelijk zijn.

Wie in een probleemgebied woont, wordt eerder dement. Amerikaans onderzoek toont dit aan, zo luidt de strekking van het artikel. De testen werden onder 20.000 personen 3 maal getest, een keer na 2 jaar en nog eens na 4 jaar. Bovendien werden de resultaten gecorrigeerd zodat arme personen met een lage opleiding (waarbij van nature dementie al eerder optreedt) die vaak op plaatsen wonen waar viezere lucht te vinden is, minder zwaar werden meegewogen. De test werd dus zuiver (!) uitgevoerd.

Volgens de Europese norm mag er niet meer dan 40 microgram fijnstof per kubieke meter in de lucht zitten. Nederland maakt zich op grote schaal schuldig aan het overtreden van die Europese wet, met onze 50 + cijfers op vele plaatsen (nemen we die boetes op de koop toe? en op wiens beleid worden deze afgerekend?). Door deze grote hoeveelheden fijnstof in de lucht zou dementie 4 jaar eerder optreden bij mensen woonachtig in vieze gebieden versus mensen die woonachtig zijn in gebieden waar er schonere lucht te vinden is.

Al eerder werd aangetoond dat luchtverontreiniging het risico op hartaanvallen verhoogt. Veroorzaakt door niet alleen fijnstof, maar ook zwaveloxide, stikstofoxide en koolmonoxide.

Één onderzoek is nog geen onderzoek, is het adagium. Dus dit recente Amerikaanse onderzoek, uitgevoerd in 3 fases zal navolging moeten krijgen. Extra onderzoek zal nodig zijn om de onomkeerbare waarheid mee aan te tonen. Ik ben benieuwd. Het staat haaks op de snelheidsverhoging van het kabinet als je het mij vraagt. Dus heel veel animo om geld in onderzoek te steken zal er in ons sterk vervuilde landje niet zijn.

Dus wat doet Nederland? Die steekt de kop in het zand. Heb je van fijnstof ook geen last meer.

(foto: Rick Noordhuizen)