Redactioneel — februari 14, 2012 at 09:19

Geotools Rijkswaterstaat

by

geotoolsMarcels Carels, A13nu community goldmember van het eerste uur (lees ook zijn ‘De Onheilsplek‘) mailde ons een lijstje links met Geotools van Rijkswaterstaat. Tools die middels postities op online landkaarten speciale plekken aanduiden.

Wegbeheerder bepalen

Geluidsbelasting rond snelwegen:

Kustlijn info:

Locaties Waterdistricten

Water info over Standen NAP, zoutgehalte, wind etc… (via selecteer kaart)

Spitsstroken info (lengte opening etc)

Werkzaamheden (Ook hier weer via selecteer kaart, Hinderklasse div. info)

BPRW (Beheer- en ontwikkelplan voor Rijkswateren)