community nieuws, vraag — februari 13, 2012 at 09:32

Alert! Gat in de weg op de A12 richting A13

by

tweet-gat-in-a12

Wie pikt dit soort tweets op? We hebben via email diverse personen binnen Bereik, Haaglanden en Rijkswaterstaat op de hoogte gesteld. Hieronder het antwoord van Rijkswaterstaat:

Meldingen die gaan over objecten op, of gaten in de weg ontvangen we graag via ons telefoonnummer 0800 – 8002. Onze medewerkers aan de telefoon kunnen dan gelijk doorvragen naar de aard van de melding en de precieze locatie.
Deze melding kan dan ook gelijk doorgespeeld worden aan een weginspecteur of naar de verkeerscentrale zodat er gelijk iets gedaan kan worden aan een onveilige situatie.

Een twitter bericht biedt met 140 karkaters niet altijd voldoende ruimte voor alle info die we nodig hebben. En daarnaast is onze bemensing van Twitter op dit moment nog niet dusdanig dat welke elke melding direct na kunnen trekken. Een acute melding, waarbij de veiligheid van de weggebruiker in het geding is ontvangen we dus graag via 0800-8002.

Update: lees ook de reactie van de heer Carels!