actueel — februari 10, 2012 at 09:54

Warme Truiendag

by

Warme TruiendagDe Warme Truiendag is een initiatief van Vereniging Klimaatverbond Nederland en wordt jaarlijks op of rond 16 februari gehouden. Dat is de dag waarop in 2005 de Kyoto-overeenkomst in werking trad. Voor 2012 is gekozen voor vrijdag 10 februari.

De bedoeling van het Kyoto protocol is om de uitstoot van broeikasgassen, die leiden tot klimaatverandering, wereldwijd te verminderen. De dag herinnert iedereen aan de afspraken van het verdrag: ook in Nederland moet de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Dus jij en ik ook!

Meer info op warmetruiendag.nl
En hier meer over de gebreide Ferrari van Lauren Porter.