Redactioneel, smartphone — februari 10, 2012 at 10:21

Rijgedrag laten monitoren door TomTom in ruil voor korting op verzekering

by

handenDe Britse verzekeraar Motaquote biedt op hun autoverzekering korting voor personen die hun rijgedrag via hun TomTom laten monitoren. Aangezien GPS in elke telefoon ingebouwd is en Google via haar Google Maps stevig aan de weg timmert, zoekt TomTom naar dit soort nieuwe oplossingen om de kassa mee te vullen. Lastig want privacy is een gevoelig onderwerp.

Er hoeft niets hardwarematig geactiveerd te worden om hieraan mee te doen. De gegevensopslag bij TomTom staat altijd aan. Zo slaat TomTom op dit moment allerlei gegevens van de weggebruiker op en gebruikt dit onder andere voor haar eigen filemeldingen. Ook verkoopt TomTom zelfs deze gegevens – zonder dat de gebruiker dit weet of daarvan op de hoogte gesteld is – bijvoorbeeld aan de politie, zoals vorig jaar bekend werd. Zie ‘TomTom verkoopt data aan politie‘. Een methode niet bedoeld om boeven te pakken maar bedoeld als handige data voor de politie om te bepalen waar ze flitspalen moet gaan zetten. Erg laf en sneaky van de politie. En een zeer kwalijke actie van TomTom.

Het verschil met die verzekering: de gegevens zijn anoniem. Het gaat om het volume en niet om de gegevens van het individu. Daarom is de Engelse kwestie veel ingrijpender. De consument geeft er echt totaal de privacy rondom zijn rijgedrag mee op. Ik vraag me dan ook af wie hieraan mee wil doen.

TomTom is overigens niet de enige die GPS-gegevens aggregeert. Volgens mij doen alle telefoonfabrikanten hieraan mee. Alle telefoongegevens, de zogenoemde Cell ID info, gaan gewoon de database in. Gegevens van smartphones worden verzameld, geaggregeerd en geïnterpoleerd. Zo voeden Android telefoons heel specifiek de GPS-databases van Google met als gevolg dat haar Google Maps applicatie perfect kan aantonen waar er files staan.

Of wat te denken van de Carrier IQ? Waar onlangs de pleuris over uitbrak in America. Handel in data afkomstig van smartphones die door de telecomaanbieders in samenwerking met die smartphone-fabrikanten werd verhandeld. En waarvan KPN en anderen zeiden dat het in Nederland niet zou voorkomen. Een vreemd verhaal waarvan de onderste steen nog niet boven is gekomen.

Toegegeven: wij weggebruikers hebben baat bij het op meta niveau opslaan van onze data. Wij hebben er baat bij dat we met een locatie-bepalend apparaat (smartphone) rondlopen en rondrijden. Het punt blijft echter: fabrikanten van deze smartphones moeten helder zijn in het beleid rondom deze data. En de consument moet de mogelijkheid krijgen deze GPS-data altijd geheel uit te kunnen schakelen.

Big Brother is watching us completely all over the place! Gelukkig is er ook scherpe toezicht op die evil Big Brother vanuit de hackers, de Bits Of Freedom en andersoortige activisten. Welke kant ik kies, dat moge duidelijk zijn.

UPDATE: In 2007 werd bekend dat de reisdata van alle (!) Vodafone-gebruikers aan TomTom worden verkocht/verstrekt, zie daarvoor het artikel ‘TomTom baseert filegegevens op lokatie Vodafone-abonnees’ van WebWereld.