Het Nieuwe Rijden, Redactioneel — februari 5, 2012 at 11:35

Veel animo voor oplaadpunten elektrisch rijden langs snelwegen

by

oplaadpunt

Eerstens wat copy & paste van rijksoverheid.nl:

Onder marktpartijen is grote belangstelling voor het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische auto’s. Sinds de openstelling van de vergunningaanvraag voor het aanbieden van stroom op verzorgingsplaatsen op 10 januari, hebben zes marktpartijen een aanvraag ingediend bij Rijkswaterstaat voor het plaatsen van in totaal 459 oplaadpunten. Dit betekent dat bestuurders van elektrische auto’s straks op meer plekken gemakkelijk langs de snelweg de accu van hun auto kunnen opladen.

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) is blij met het grote aantal aanvragen. “Dit is een mooie stap op weg naar een groen Nederlands wagenpark en een flinke sprong naar het succes van de elektrische auto.”

Even ter info: verzorgingsplaats Ruyven aan de A13 heeft er al een tijdje zo’n oplaadpunt. Luister ook naar het gesprek dat wij hadden met Marcel Tjin van Nederland Schoon die recentelijk betrokken was bij de aanpak van Ruyven.

Tot slot een quote uit hetzelfde stuk die vragen oproept:

De overheid investeert in duurzame mobiliteit zodat de lucht schoner wordt, de CO2-uitstoot afneemt, het milieu wordt gespaard, en we minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen.

De uitstoot van de auto’s neemt daarmee wel enorm af maar de elektriciteit die deze auto’s ingaat moet ook eerst opgewekt worden. En hoe doen wij dat in Nederland? Via gas, steenkool en kernenergie. Da’s toch verre van schone energie?

Ben jij expert op dit gebied? Laat van je horen!

(foto CC BY: FaceMePLS)