Redactioneel — januari 11, 2012 at 22:16

Parkeren voor 50 eurocent per uur?

by

50EurocentIn Nijmegen is het in de avonduren vaak lastig voor bewoners en bezoekers van het centrum om op straat een vrije parkeerplek te vinden. Tegelijkertijd staan de centraalgelegen parkeergarages in de avonduren grotendeels leeg. Om dit probleem op te lossen stelt het Nijmeegse college voor om het avond- en nachttarief van de Nijmeegse parkeergarages te verlagen naar € 0,50 per uur.

Een slimme maatregel? Zo ja, welke gemeenten zullen volgen?

(via)

Update: (zie reacties)