actueel — december 27, 2011 at 08:07

De VID file top 10 over 2011 is al bekend

by

https://twitter.com/#!/vid/statuses/151572850690633728

Brug over de Oude Rijn (A4) grootste knelpunt van 2011
De Brug over de Oude Rijn in de A4 richting Delft was in 2011, net als een jaar eerder, het grootste fileknelpunt. In 2011 gingen daar naar schatting ruim 1,6 miljoen uren verloren door de stagnatie die het gevolg is van de slechts twee rijstroken die daar beschikbaar zijn. Daarmee was de filedruk op die locatie bijna 8 % groter dan een jaar eerder.
» meer op vid.nl