Zo zit het — november 25, 2011 at 12:10

Zo zit het: wie rijdt er in die auto?

by

girl-car

Een bijdrage van Jan Harm Brouwer van BEREIK!

Mannen rijden dagelijks 23,5 kilometer per auto af als bestuurder, vrouwen maar 9 kilometer.
Zitten ze niet achter het stuur? Mannen leggen gemiddeld 6 kilometer per auto af als meerijder,
vrouwen 10,3 kilometer. Mensen met een basisschoolopleiding zitten per dag 3,9 kilometer achter
het stuur; heb je een HBO of universitaire opleiding, dan wordt dat 32,3 kilometer. Rijke mensen
leggen gemiddeld ongeveer twee keer zoveel kilometers af als arme mensen. Tussen de 30 en
60 jaar rijden mensen het meest. Daarbij reizen mannen twee keer zo vaak voor het werk als
vrouwen; vrouwen rijden twee keer zo vaak als mannen om te winkelen. Randstadbewoners
rijden een kwart minder dan het gemiddelde, plattelandbewoners juist 15% meer.

Dus: de grootste kans is degene die naast je rijdt een rijke, goed opgeleide man uit een
plattelandsgemeente tussen de 30 en de 60 jaar op weg naar zijn werk. Zit er iemand naast hem,
dan is de kans het grootst dat het een vrouw is, op zoek naar een winkel. Dat is geen seksisme,
maar statistiek…

(foto: www.hansvink.nl / creative commons BY)