actueel, Werkzaamheden — november 19, 2011 at 15:20

Inloopavond N209 Reconstructie Knoop A13

by

De Weekkrant: Afgelopen maandag organiseerde de provincie Zuid-Holland in het Airport Hotel een inloopavond over het project N209 Reconstructie Knoop A13.

N209

In 2010 stelde de provincie een landschapsplan vast voor het gebied rond de Knoop A13. Uitgangspunt daarbij was dat er alleen bomen en struiken gekapt zouden worden als dat voor de werkzaamheden nodig is. De kapvergunning voor deze bomen en struiken is vorig jaar verleend. Inmiddels is duidelijk dat ook de rij populieren tussen het viaduct en de volkstuinvereniging gekapt moeten worden. Hiervoor is nu ook een vergunning aangevraagd. Deze aanvraag ligt ter inzage bij de gemeente Rotterdam.

De provincie heeft het landschapsplan aan laten passen aan deze nieuwe situatie. In dat landschapsplan worden de verdwenen populieren gecompenseerd. Ook werd aandacht besteed aan de planning van het project en aan het conceptontwerp van het nieuwe viaduct. Daarnaast zijn de plannen voor de verbreding van de N209 bij Bergschenhoek te zien. De werkzaamheden daar gaan eind dit jaar al van start.

Het verkeer neemt toe in de regio Rotterdam en Bergschenhoek. Om de verkeersdoorstroming en -veiligheid te verbeteren, reconstrueert de provincie – in samenwerking met Rijkswaterstaat – de aansluiting van de N209 met de A13. Het verouderde viaduct wordt vervangen door twee nieuwe autoviaducten. Op het zuidelijke viaduct komt een fietspad te liggen.

Ook bij Bergschenhoek wordt de komende jaren aan de N209 gewerkt. De provincie verbreedt de weg tussen de Ankie Verbeek-Ohrlaan en de Bergschenbrug en vervangt de Bergschenbrug. Deze werkzaamheden gaan eind dit jaar van start.
» zie ook www.n209.nl