Het Nieuwe Rijden, Redactioneel — september 22, 2011 at 09:12

Mobiliteitsadvies op maat voor MKB-ers!

by

Mobiliteit: kosten besparen door slimmer reizen en slimmer werken

Tot 1 december 2011 20 december 2012* kunnen MKB-ers kosteloos advies krijgen over slimmer werken, slimmer reizen (mobiliteitsmanagement). Deze door de overheid volledig gesubsidieerde regeling is financieel zeer aantrekkelijk voor ondernemers, want wie slim omgaat met zijn mobiliteitsbeleid heeft er direct voordeel bij.

*verlengd tot 20-12-2012

» vraag de mobiliteitsscan aan

Het MKB is erg kostenbewust. Wanneer het echter op de kosten voor het zakelijke en het woon-werkverkeer aankomt, laten bedrijven in Nederland nog erg veel geld liggen. Alleen al met het mobiliteitsbudget is op jaarbasis 300 miljoen euro te besparen. Dit is één van de opmerkelijke bevindingen na ruim 100 analyses en adviezen bij middelgrote organisaties.

Samenvatting
Wanneer het op de kosten voor het zakelijke en het woon-werkverkeer aankomt, laten organisaties in Neder- land op jaarbasis circa 300 miljoen euro liggen. Dit is één van de opmerkelijkste bevindingen na ruim 100 analyses en adviezen bij middelgrote organisaties. De geanalyseerde bedrijven vertegenwoordigen meer dan 9.000 werknemers en bevinden zich voornamelijk in de Randstad.

Conclusies

  • Forse kostenbesparing mogelijk
  • Het Nieuwe Werken is bekend maar nog verre van standaard
  • Subsidie krijgt bedrijven van vele sectoren in beweging
  • De auto is nog steeds een heilige koe
  • Enorme kansen (elektrische) fiets voor woon-werkverkeer

In het kader van de mobiliteitscan subsidieregeling van het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben wij de manier van reizen en werken van de werknemers van deze MKB-bedrijven geanalyseerd en ondersteu- ning gegeven bij de implementatie van maatregelen op het gebied van “slimmer werken, slimmer reizen”, duur- zaam reizen en Het Nieuwe Werken.

Van aannemer tot advocaat
De scan is uitgevoerd in vele sectoren zoals advocatuur, architecten, adviesbureaus, detacheringsbureaus, uitzendbureau’s, hotels, winkels, bouwbedrijven, productiebedrijven, verhuisbedrijven brancheorganisaties en stichtingen. Veel genoemde redenen voor het laten uitvoeren van de scan zijn winstvergroting, maatschappelijk verantwoord ondernemen en vitaliteit van medewerkers. De organisaties zijn bewust geworden van mogelijkhe- den om op eenvoudige wijze winstvergroting en duurzamer ondernemen te realiseren. Zo is door invoering van het mobiliteitsbudget op jaarbasis 300 miljoen euro te besparen omdat werknemers met mobiliteitsbudget veel minder vaak voor een leaseauto kiezen.

Videoconferencing sporadisch gebruikt
De organisaties kennen de term Het Nieuwe Werken, maar de mogelijkheden voor het eigen personeel zijn vaak beperkt tot een mobiele telefoon en het op andere computers kunnen lezen van een e-mail bericht. Teleconfe- rencing, online samenwerken en video conferencing is slechts sporadisch beschikbaar en wordt nog minder vaak gebruikt. Juist deze faciliteiten leveren voor organisaties, de medewerkers en het milieu grote besparingen op.

(Elektrische) fiets heeft de toekomst
De organisaties zijn gemiddeld op 4 kilometer afstand van een station gevestigd. Twaalf procent van de mede- werkers gebruikt het OV. De OV-fiets is onbekend als transportmiddel om de afstand tussen station en organisa- tie te overbruggen. Organisaties weten niet dat ze het fietsen kunnen stimuleren door een belastingvrije ver- goeding van 19 cent per kilometer te betalen. De elektrische fiets is zeer geschikt voor een fietsafstand tot 15 kilometer en combineert op eenvoudige wijze beweging van medewerkers met verminderen van parkeerproblemen.

Kijk voor meer info op www.mobiliteitsscan.com