Redactioneel — augustus 28, 2011 at 11:00

Wat moet de overheid met de weggebruiker?

by

Een van de zaken die BEREIK!, onze opdrachtgever voor A13.nu, graag zou willen zien is dat de gebruiker gaat nadenken over hoe het gebruik van die snelweg beter kan. In het kort: bewuster rijden.

Heden ten dage zien we een ontwikkeling die we nooit eerder gezien hebben. Als er vroeger iets op de A13 te doen was, een file, een ongeluk of iets dergelijks, dan hoorde je daarvan alleen via ‘de media’; tv, kranten en radio. En dan nog alleen als er echt iets ‘belangrijks’ aan de hand was. Een kleine botsing, daar hoorde je niets van. Een stel ganzen dat de weg overstak? Daar kwam de journalist zijn bed niet voor uit.

Welnu, die tijden zijn over.

User Generated Content, content afkomstig van de gebruiker zelf (de doorbraak ervan vond plaats in 2001 rondom 11 september New York *), is de belangrijkste content waarop social media draait. En dat zien we ook bij A13.nu. Met name op ons Twitter-account A13nu is het de hele dag door druk met vragen en mededelingen.

De overheid is er niet over uit wat men met die informatie moet. Dat zie je terug bij alle overheidsdiensten en bijvoorbeeld de oudere wegorganisaties, die volgen alleen de ‘officiële’ instellingen, volgen elkaar. Alsof dat andere nieuws er helemaal niet toe zou doen. Het omgekeerde is waar, social media bestaat JUIST uit User Generated Content. Daar moeten we iets mee omdat het over het leven van burgers gaat, nu, in het heden. Het IS het leven. Zijn of haar verhaal in de puurste vorm denkbaar.

We willen dat de gebruiker bewuster gaat rijden. Zich bewust wordt van die andere weggebruikers. En dat doen ze. Twitter maakt dat zichtbaar. De A13-weggebruikers zoeken aansluiting bij elkaar, communiceren via Twitter (en checken zelfs in op files via FourSquare). Twitter laat zien hoe het er op de snelweg aan toegaat, nu, op dit moment. Nooit eerder kon dat. Nu wel, je ziet het op A13nu.

De anonieme weggebruiker heeft een gezicht gekregen, dankzij dat Twitter-account. Is zichtbaar. Daar moet de overheid dus wat mee want dat is de innovatie die nu plaats vindt op het gebied van verkeer. Dat doet de VID niet, de ANWB niet, maar dat doet de gebruiker zelf. De bestuurder is ineens een beetje journalist geworden, of reporter. Want hij zit daar in de auto, live. En als hem iets overkomt, dan maakt ‘ie daar een foto van en staat het een paar seconden later op Twitter.

ongelukje

(foto uit Tweet)

* = ja we lopen nogal achter op dit vlak hier in Nederland