Redactioneel — juni 24, 2011 at 12:45

Hoe hoort het eigenlijk in de file? deel I

by

Hoe hoort het iegenlijk in de file?Kent u dat gevoel? Op welke rijstrook u ook rijdt, de andere lijken altijd sneller op te schieten (Zie in dit verband ook onze uitgave: Hoe haal ik maximaal rendement uit de rij voor de kassa?). Lijdzaam blijven voorttuffen is geen optie voor de moderne mens van nu. U zoekt optimalisatie van uw doorstroompotentieel. Dat betekent: switchen of uw leven ervan afhangt.

In het algemeen is het zo dat de uiterst linkse rijstrook het grilligste karakter kent: de variatiequotiënt tussen hard optrekken en op onverklaarbare momenten stil staan is hier het grootst. De uiterst rechtse baan vordert heel gelijkmatig. Het gaat daar niet snel vooruit, maar wel gestaag. De opdracht is om van beide te profiteren. Hiervoor kiest u dus de middenstrook als basisrijbaan.

U houdt de voortgang op alle stroken nauwlettend in de gaten. Kijk ver vooruit, op een meter of driehonderd zijn de aankondigen van stremmingen al te spotten. Switch naar de linkerbaan als daar een doorstroommoment is, maar blijf hier niet te lang hangen. Als u hard in de remmen moet, is het ideale terugswitchmoment voorbij. Probeer dus tijdig weer terug te gaan naar uw basispositie. Scherpe stuurbewegingen zijn toegestaan en getoeter mag u in dit stadium negeren. Als uiterst links stokt, zal even later ook de middenbaan vaart moeten verminderen. Maar op dat moment zit de ervaren switcher alweer op de rechterbaan. U zult na verloop van tijd zelf de ideale schakelmomenten onderscheiden. Speciale aandacht verdient uw medeswitcher. Die zal uw bewegingen herkennen en proberen uw ruimtes om van baan te verwisselen dicht te rijden. Negeren is de beste optie hier. Er zijn maar weinig automobilisten die niet in de remmen gaan als u uw auto ervoor gooit. Het type auto dat u rijdt is wel van belang. Ideaal is een Golf, BMW of Leon. Rijdt u in een Citroën of een Kia, dan is blijven hangen op de rechterrijstrook verreweg de verstandigste optie voor u.