ingezonden verhaal — juni 16, 2011 at 11:00

Filemanifest

by
foto: M. Raaphorst
foto: M. Raaphorst

Filemanifest – 16-06-11 10:23 / 1

Kameraden, filerijders van het eerste uur, vrijbuiters van de snelweg,
asfaltnomaden! Ze willen onze file, ons rustpunt in ons dagelijks bestaan, ons
moment van geestelijke verrijking, van afwisseling en van contemplatie, van
sociaal zijn met elkaar van ons afpakken! Ze! Het grootkapitaal werkt er hard
aan om alles wat wij met elkaar – ik herhaal: MET ELKAAR – jarenlang en met
bloed, zweet en tranen hebben opgebouwd, af te breken. Ze willen het
‚efficiënter’ maken, ‚stroomlijnen’, ze willen dat we alleen nog maar op de
snelweg zijn om zo snel mogelijk naar ons werk te rijden! Pikken we dat, mijn
allerbeste vrienden van de file!? NEE!

Het moet afgelopen zijn met deze brutale afbraak van een stuk
Nederlandsche cultuur! Het moet afgelopen zijn met deze ongelofelijk
arrogante houding van managers, CEO’s en andere mannetjesmakers die denken
dat we er alleen maar zijn om hun portemonnee te vullen! Het moet afgelopen
zijn met alles maar efficiënter te maken. Straks, mijn beste makkers, zijn we
alleen in de weekends, onze heilige weekends nog thuis en slapen we
doordeweeks op de megalomane kantoren van onze bazen!

Of nog erger, we moeten ‚thuiswerken’! Thuis! Werken! En ook dat moet dan
weer gestroomlijnd en efficiënter. Vierentwintig uur per dag aan het werk! Jawel,
mijn beste vijfkilometerperuurrijders, VIER-EN-TWINTIG-UUR-PER-DAG!
Camera’s zullen toezicht houden, e-mailverkeer gescand, toiletgangen geteld en
dat, mijn makkers, mijn filebroeders en -zusters, in jullie eigen huis … En wat
krijgen we ervoor terug vraag ik jullie, wát krijgen we ervoor terug? STEEDS
MINDER!

En als alles dan gestroomlijnd en efficiënt gemaakt is, weten jullie wie er dan
op ONZE snelwegen rijden!? Nou!? Juist: HET GROOTKAPITAAL!
Karl Marx … ach, mijn beste Karl … heeft uiteindelijk het grote gelijk aan
zijn kant: arbeid wordt steeds goedkoper, waardoor wij, het proletariaat de
producten die we zelf produceren niet eens meer zullen kunnen betalen! Let op
Zijn woorden, makkers, daar gaat het heen, dáár gaat het heen!
Willen we dat!? Ik zeg: WILLEN WE DAT!? Morgenochtend, in de file op de
A13 wil ik van jullie allemaal een zo hard mogelijk NEE horen!

We zien elkaar daar.

NOOT redactie: ook te downloaden voor eigen gebruik en door te sturen naar alle filevrienden en -vriendinnetjes.