Redactioneel — april 29, 2011 at 09:45

Samen in de file of niet?

by

Werk en privé zullen de komende jaren wellicht nog meer in elkaar vloeien dan vandaag de dag al het geval is.

Omdat de plaats waar je werkt, vanwege nieuwe technologische toepassingen, minder van belang wordt, zal de scheidingslijn tussen werk en privé steeds dunner worden. Zo is het in veel functies de normaalste zaak van de wereld dat je ook thuis kunt inloggen op het bedrijfsnetwerk. Voor sommigen is dit een zegen, voor anderen wellicht een vloek.

Toch ben ik ervan overtuigd dat die evolutie een antwoord kan bieden op de steeds toenemende stress bij onder meer tweeverdieners. Meer autonomie en controle over de eigen tijdsbesteding zijn hierbij de sleutelbegrippen. Daarnaast zal een flexibele houding van zowel werknemers als werkgevers cruciaal zijn.

Wanneer beide partijen inzien dat in de eerste plaats het resultaat telt en minder de manier waarop die resultaten worden behaald, kan die werkwijze wellicht tot betere samenwerkingsvormen leiden.